மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்., அதிக வட்டி தரக்கூடிய FD கணக்கு? முழு விவரம் உள்ளே!!!

0
மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்., அதிக வட்டி தரக்கூடிய FD கணக்கு? முழு விவரம் உள்ளே!!!
மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்., அதிக வட்டி தரக்கூடிய FD கணக்கு? முழு விவரம் உள்ளே!!!

இன்றைய காலகட்டத்தில் முதியவர்கள் பலரும் ஓய்வு கால நலன் கருதி அதிக லாபம் தரக்கூடிய முதலீட்டு திட்டங்களை (Fixed Deposit) தேடி வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஒரு சில ஸ்மால் பைனான்ஸ் வங்கிகளில் அறிமுகம் செய்துள்ள முதலீடு திட்டங்கள் பாதுகாப்பானதாகவும் உறுதியான வட்டி விகிதங்களையும் வழங்கி வருகிறது. அதுபோன்ற வங்கிகளின் விவரங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருந்தாலும் இது சார்ந்த நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை செய்த பிறகு முடிவு எடுக்கலாம்.


வங்கி மற்றும் வட்டி விவரங்கள்:

  • யூனிட்டி ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியில் 1001 நாட்களில் முதிர்ச்சியடையும் நிலையான முதலீட்டுக்கு 9.50 சதவீத வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
  • Fincare ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியில் 750 நாட்களில் முதிர்ச்சியடையும் மூத்த குடிமக்கள் FDக்கு 9.21 சதவீத உயர் வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
  • ஜனா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியில் 1095 நாட்களில் முதிர்ச்சியடையும் மூத்த குடிமக்கள் FD களுக்கு 9 சதவீத வட்டி விகிதம் வழங்கப்படுகிறது.
  • சூர்யோதய் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியில் 2 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குள் முதிர்ச்சியடையும் FDக்கு 9.10 சதவீத வட்டி கிடைக்கிறது.
  • ESAF ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியில் 2 முதல் 3 வருடங்களுக்குள் முதிர்ச்சியடையும் FD திட்டங்களுக்கு 9 சதவீத வட்டி கிடைக்கிறது.
  • உத்கர்ஷ் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியில் 2 முதல் 3 வருடங்களுக்குள் முதிர்ச்சியடையும், மூத்த குடிமக்கள் FDக்கு 9.10 சதவீத வட்டி விகிதம் வழங்கப்படுகிறது.
  • ஈக்விடாஸ் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் வங்கியில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மூத்த குடிமக்களுக்கு 9 சதவீதம் வரை வட்டி விகிதம் வழங்கப்படுகிறது.

Enewz Tamil WhatsApp Channel 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here